Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Donacije i sponzorstva Eurobank Direktne u Srbiji

Aktivnosti Eurobank Direktne obuhvataju dobrotvorne inicijative širom Srbije pokrivajući potrebe u lokalnim sredinama gde Banka posluje. Od osnivanja na srpskom finansijskom tržištu, neprekidno kombinujemo svoj uspešan i dinamičan rast sa društvenom odgovornošću, kroz brojne sponzorske programe.

Vredno je pomenuti:

Top