Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

BAŠ JAK KEŠ KREDIT U EUROBANK DIREKTNOJ

Uzmi baš jak keš kredit u Eurobank Direktnoj!
I uradi nešto jako.

Za sve Vaše potrebe, omogućili smo pravo finansijsko rešenje sa neverovatnom kamatnom stopom već od 5,50% + 3m Belibor za iznose kredita preko 600.000 dinara, bez naknade za obradu kreditnog zahteva, kao i jednostavnu proceduru podnošenja zahteva.

Karakteristike gotovinskog kredita u RSD:
  • Iznos: 64.000 – 3.600.000 RSD
  • Period otplate kredita: 12 - 71 meseca
Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita ≥ 600.000 dinara: 11,20%, promenljiva (5,50% +3m Belibor)*
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: 12,70% promenljiva (7% + 3M Belibor)*
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: 17,70%, promenljiva (3m Belibor +12,00%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita ≥600.000 dinara: od 11,99%
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: od 13,70%
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: od 19,53%
Period otplate: 12 - 71 meseca

Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:

  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kredita (RSD)

Kredit sa prijemom zarade

Kredit sa prijemom zarade

Kredit sa prijemom zarade

Kredit bez prijema zarade

Iznos kredita (RSD)

1.200.000

500.000

300.000

300.000

Rok otplate (u mesecima)

71

71

71

71

Naknada za obradu kredita

0%

0%

0%

0%

Rata (RSD)

23.122

10.017

6.010

6.810

Ukupno otplaćeno (RSD)

1.641.656

711.205

426.723

483.515

NKS* (promenljiva, godišnja)

11,20%

12,70%

12,70%

17,70%

EKS** (promenljiva)

11,99%

13,71%

13,72%

19,57%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 3m Belibora i fiksne marže. Vrednost 3m Belibora na dan 29.12.2023. iznosi 5,70% i primenjuje se do 31.03.2024. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa mesec dana nakon izvršene promene.
**U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD).
Top