Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

BAŠ JAK KEŠ KREDIT U EUROBANK DIREKTNOJ

Uzmi baš jak keš kredit u Eurobank Direktnoj!
I uradi nešto jako.

Za sve Vaše potrebe, omogućili smo pravo finansijsko rešenje sa neverovatnom kamatnom stopom već od 6,50% + 3m Belibor za iznose kredita preko 600.000 dinara, odobrenje bez troška obrade zahteva i naknade za održavanje kredita, kao i jednostavnu proceduru podnošenja zahteva.

Gotovinski kredit u RSD

Karakteristike kredita:
Iznos: 64.000 – 2.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita ≥600.000 dinara: 9,90%, promenljiva (6,50% +3m Belibor)*
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita<600.000 dinara: 10,90%, promenljiva (7,50%+ 3mBelibor)*
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: 18,40%, promenljiva (15,00%+3m Belibor)*
Efektivna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu preko računa u Eurobank Direktnoj: od 10,53%
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita<600.000 dinara: od 11,64%
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: od 20,36%
Period otplate:
 • za klijente koji primaju zaradu preko računa u Eurobank Direktnoj: 12 - 71 meseca
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: 12 - 71 meseca
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Trošak menice: 50 RSD
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kreditaGotovinski kredit sa prijemom zaradeGotovinski kredit sa prijemom zaradeGotovinski kredit za ostale klijente
Iznos kredita (RSD)600.000 300.000 300.000
Rok otplate (u mesecima) 717171
Naknada za obradu kredita 0% 0% 0%
Rata (RSD) 11.242 5.775 7.008
Ukupno otplaćeno (RSD) 798.464410.341497.853
NKS* (promenljiva, godišnja) 9,90%10,90% 18,40%
EKS** (promenljiva) 10,54%11,68% 20,40%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.09.2022. iznosi 3,40% i primenjuje se do 31.12.2022. godine **U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Ukoliko ste zainteresovani za kredit za refinansiranje, pogledajte našu nikad jaču ponudu na strani: Krediti za refinansiranje

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Top