Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Keš kredit za penzionere - Zlatno doba

Eurobank Direktna je za naše najstarije sugrađane, penzionere, pripremila poseban dinarski keš, kao i kredit za refinansiranje sa životnim osiguranjem.

 krediti za penzionere
Ispunite svoje želje koje dugo čekaju na ostvarenje, uz pomoć kredita Eurobank Direktne.

Bez obzira da li svoju penziju primate preko Eurobank Direktne ili ne, na raspolaganju su Vam Eurobank Direktna gotovinski i krediti za refinansiranje sa sledećim pogodnostima:

  • Brz postupak odobravanja kredita
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Kredit obezbeđen životnim osiguranjem
  • Kredit obezbeđen životnim osiguranjem za koje Banka plaća premiju
Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u drugu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Karakteristike kredita:
Iznos: 64.000 - 1.200.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 18,03%, promenljiva, (3mBelibor+12,30%)*
Efektivna kamatna stopa: od 19,92%
Period otplate: 12 - 71 meseca
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:

Iznos kredita (RSD)200.000 400.000
Rok otplate (u mesecima) 7171
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Rata (RSD) 4.632 9.263
Ukupno otplaćeno (RSD) 329.146657.995
NKS* (promenljiva) 18,03%18,03%
EKS** (promenljiva) 19,98%19,95%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 3M Belibora i fiksne marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.06.2023. iznosi 5,73% i primenjuje se do 30.09.2023. godine.

**U obračun EKS-a su uključeni: trošak menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top