Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Potrošački kredit - Eurobank Direktne

Prava ponuda u pravo vreme - Potrošački kredit za sve Vaše potrebe!

Eurobank potrosacki kredit

Brza i jednostavna procedura odobravanja na osnovu profakture.

Putem ovog kredita možete finansirati kupovinu različitih dobara i usluga:

 • stručnog usavršavanja i svih vrsta studija (diplomske i postdiplomske studije, stručni kursevi, strani jezik)
 • turističkih aranžmana
 • nameštaja i/ili opreme za baštu
 • građevinskog materijala i/ili alata
 • bele tehnike, mobilnih telefona ili računara i računarske opreme
 • auto delova
 • druge robe široke potrošnje

Sve što treba da uradite je da donesete profakturu od Vašeg prodavca u najbližu ekspozituru Eurobank Direktne.

I to nije sve!

Ukoliko želite da kupite više proizvoda kod različitih trgovaca, jednim našim kreditom to možete i učiniti.

Karakteristike kredita:

  Iznos kredita: 24.000 RSD- 2.000.000 dinara
  Period otplate: 12-60 meseci
  Nominalna kamatna stopa: 15,77%, promenljiva (3mBelibor+10%)*
  Efektivna kamatna stopa od 17,24%

  Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

  Reprezentativni primer:

  Iznos kredita (RSD)100.000 200.000
  Rok otplate (u mesecima) 60 60
  Naknada za obradu kredita 0% 0%
  Rata (RSD) 2.407 4.813
  Ukupno otplaćeno (RSD) 144.608289.079
  NKS* (promenljiva) 15,77%15,77%
  EKS* (promenljiva) 17,40%17,32%

  * Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 29.09.2023. iznosi 5,77% i primenjuje se do 31.12.2023. godine.

  **U obračun EKS-a su uključeni: trošak menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

  Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.


  Top