Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obavljajte svoja plaćanja preko bankovnog računa u Eurobank Direktna a.d.

Eurobank Direktna a.d. je uvažavajuci značaj prelaska platnog prometa u banke u mogućnosti da svojim klijentima ponudi profesionalno obavljanje svih poslova, pružajući im na taj način kompletan bankarski servis na jednom mestu. Posebna pažnja posvećena je kvalitetnoj i efikasnoj usluzi, kao i novim pogodnostima koje olakšavaju poslovanje pravnih lica.

U ekspoziturama Banke možete obaviti sve vrste poslova platnog prometa, u prijatnom ambijentu, sa profesionalnim i ljubaznim osobljem:

 • otvaranje i vodenje racuna
 • prijem naloga i izvršenje placanja
 • uplata i isplata gotovine
 • predaja i prijem pazara
 • dostava izvoda.
ŠTA VAM JE POTREBNO DA OTVORITE RAČUN U EUROBANK DIREKTNOJ


1/ Bančina dokumentacija:


 • Zahtev za otvaranje računa-1 primerak
 • KDP-2 primerka
 • Kopije ID  dokumenata   svih ovlašćenih lica na  KDPu
 • Ugovor o otvaranje deviznog računa - po 2 primerka za svaku valutu u kojoj otvarate  račun
 • Nacrt ugovora o otvaranju deviznog računa- po 2 primerka za svaku valutu u kojoj otvarate račun
 • Ugovor o otvaranju dinarskog računa – u 2 primerka
 • Nacrt ugovora o otvaranju dinarskog računa- u 2 primerka
 • Upitnik-Prilog 15 b- jedan primerak
 • Dodatni upitnik 15a I 15b - jedan primerak / NAPOMENA: potpisujete  ga I dostavljate  samo u slucaju kada ste   u  Upitnuku-Prilog 15 b odgovorili  sa   DA na pitanje  broj 11 koje se odnosi na Funkcionere/
 • Prilog  fatca

2/ Statusna dokumentacija:


 • Izvod iz registra  ne stariji od 3 meseca, apostiliran za zemlje koje moraju imati  apostil i prevod od strane zvaničnog sudskog tumača ukoliko  dokument nije na  engleskom jeziku
 • Statusna dokumentacija osnivača  i za sve u nizu do krajnjeg osnivaca fizickog lica . Potrebno je dostaviti izvode  iz registra ne starije od 6 meseci, apostilirane  za zemlje koje moraju imati  apostil i prevod od zvaničnog sudskog tumača.
 • Potrebno je da uz statusnu dokumentaciju dostaviti   pasoš za krajnjeg osnivača
 • Potvrdu za poreski identifikacioni  broj/ ukoliko isti nije prikazan u  Izvodu iz registra/
 • ID dokumenta  za  zastupnika,
 • Osnivački akt ili Statut

Ukoliko pasoši ne sadrže  podatke za adrese vlasnika, zastupnika,  ovlašćenih lica  sa KDPa  , zastupnik treba  da dostavi Banci izjavu sa podacima koji sadrze: ime, prezime, datum i mesto rođenja, adresa, mesto i zemlja prebivališta ili boravišta


Banka informativno dostavlja na uvid:


 • Cenovnik naknada za usluge Banke
 • Prilog opštih uslova poslovanja Eurobank Direktna a.d. za platne račune i platne usluge za pravna lica i preduzetnike
 • PUN-dinarski tekući račun
 • PUN-devizni tekući račun

Sva   dokumenta Banke potpisuje  zastupnik Banke.
Top