Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Naše vizije i vrednosti

“Želimo da postanemo banka preferencijalnog izbora za naše klijente, fizička i pravna lica, poslujući sa osećanjem odgovornosti prema klijentima, zaposlenima, stejkholderima i društvenoj zajednici.”

 

Kamen temeljac u ostvarivanju ove vizije je stvaranje klime poverenja i razumevanja među zaposlenima u našoj Banci, što predstavlja neophodan element za nastavak dosadašnjeg dinamičnog rasta. U vezi sa tim Eurobank Direktna je bazirala svoj razvoj na jakim principima i vrednostima, kao što su:

  • Meritokratija
  • Timski rad
  • Kvalitet
  • Poverenje
  • Efikasnost
  • Kreativnost
  • Poštovanje prema ljudima
  • Doprinos društvenoj zajednici

Pomenuti principi i vrednosti ne samo da doprinose stvaranju kooperativnog duha i poverenja medu zaposlenima, već determinišu način na koji Banka posluje na srpskom tržištu i kako servisira svoje klijente.

Ugradili smo ove vrednosti u naš svakodnevni rad i ponašanje, i one nas karakterišu kao organizaciju.

Top