Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Domaći platni promet

Brzo i efikasno procesuiranje za korporativne klijente Eurobank Direktne.

Mi smo Banka, koja je organizaciono, tehnički i u ljudskim resursima spremna da izađe u susret potrebama korporativnih klijenata, uključujući domaći i ino platni promet. Eurobank Direktna nudi brz, efikasan i visok kvalitet usluga u domaćem platnom prometu. Posebnu pažnju obraćamo pružanju visokog kvaliteta usluga, a sve sa ciljem da Vaš posao učinimo lakšim.

Sve što je potrebno je da posetite najbližu ekspozituru Eurobank Direktne ili da izvršite plaćanje putem e-B@nking ili m-B@nking aplikacija.

Top