Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Potrošački kredit Eurobank Direktne – Za uslugu porođaja u opštoj bolnici MediGroup

Eurobank Direktna, unapredila je svoju ponudu jedinstvenim potrošačkim kreditom za usluge porođaja u opštoj bolnici MediGroup, koji se odobrava na bazi profakture.

Paket usluga Porođaj u Opštoj bolnici MediGroup obuhvata:
 • porođaj
 • bolnički dani u dvokrevetnoj / trokrevetnoj sobi
 • nega bebe tokom boravka u bolnici
 • nega porodilja
 • krvna slika porođaja za bebu i porodilju
 • kontrola / skidanje konaca
 • anestezija
 • prve vakcine za bebu
 • prva kontrola bebe 10. dan porođaja
 • kontrola mame posle mesec dana

Korisnik kredita može biti i druga kreditno sposobna osoba, umesto pacijenta Medigroup-a, što predstavlja još jednu od pogodnosti ove vrste kredita.

Karakteristike kredita:
 • Iznos kredita: U skladu sa iznosom na profakturi Medigroup
 • Bez učešća i depozita
 • Period otplate: 12-60 meseci

Reprezentativni primer:

Iznos kredita (RSD) 360.000
Rok otplate (u mesecima) 36
Naknada za obradu kredita 0%
Rata (RSD) 11.896
Ukupno otplaćeno (RSD) 428.538
NKS* (promenljiva) 11,47%
EKS** (promenljiva) 12,35%
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i fiksne marže koja iznosi 6%. Vrednost 3m Belibora na dan 31.03.2023. iznosi 5,47% i primenjuje se do 30.06.2023. godine.
**U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.Sve informacije o kreditu, kao i njegovoj realizaciji, možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri Eurobank Direktne.Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Povezana dokumenta

Top