Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Plaćanje prema inostranstvu

Eurobanka je organizaciono, tehnički i kadrovski u potpunosti opremljena za zadovoljenje potreba svojih klijenata - pravnih lica za obavljanjem svih vrsta placanja, u zemlji i inostranstvu.

Iskusni i obučeni kadrovi, primena savremene tehnologije, široko rasprostranjena korespondentna mreža banaka predstavljaju sinonim brzog, efikasnog i kvalitetnog servisa koji Banka pruža svojim klijentima u domenu međunarodnog platnog prometa.

Eurobanka izvršava putem SWIFT-a sve vrste deviznog plaćanja.

Top