Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Elektronski izvod

Aktiviranjem ove usluge mesečni izvod po Vašem računu /kreditnoj kartici dobićete na Vašu e–mail adresu.

Osim uvida u Vašu potrošnju, izvode možete arhivirati/čuvati* i tako efikasnije pratiti potrošnju i upravljati svojim sredstvima.

Da biste dobili Vaš izvod po računu/ kreditnoj kartici na e-mail adresu, potrebno je da u bilo kojoj ekspozituri Banke registrujete Vašu e-mail adresu i zahtevate aktiviranje ove usluge.

* Napomena: Nekadašnji klijenti Direktne Banke nemaju mogućnost aktiviranja ove usluge

Top