Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Štednja u centru pažnje

Specijalna ponuda za oročenu štednju u evrima sa odličnim kamatnim stopama!

Poštedećemo Vas dileme gde treba da štedite.

Uz tako povoljne kamatne stope, i dodatne pogodnosti, izbor je prilično jednostavan – štedite u Eurobank Direktnoj.

Iskoristite specijalnu ponudu za štednju i svoja slobodna sredstva oročite na vremenski period od:

·25 meseci u evrima

·12 meseci u evrima

Kamatne stope po oročenom depozitu na 25 meseci u evrima

PERIOD OROČENJA 25 meseci

VALUTA

IZNOS

KAMATNA STOPA

EUR

≥ 1.000,00

NKS* 4,50%

EKS** 3,80%


Pogledajte reprezentativni primer

VALUTA EUR

Period oročenja

25 meseci

Iznos depozita

10,000.00

Fiksna godišnja NKS*

4.50%

Efektivna kamatna stopa EKS**

3.80%

Iznos bruto kamate nakon isteka roka oročenja

951.25

Porez

15%

Iznos neto kamate nakon isteka roka oročenja

808.56

Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku roka oročenja

10,808.56

Metod obračuna

proporcionalni

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS

bez troškova

Porez na prihod od kapitala

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana,Korisnik računaje obveznik plaćanja poreza naprihod odkamatepo stopi od 15%. Bankakao isplatilac prihoda u ime za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po štednom računu Korisnika.

Kriterijumi za indeksiranje:

nije predviđeno indeksiranje.

*U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.

**EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 06.09.2023

U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a. Metod obračuna kamate – proporcionalni

Ukoliko se odlučite da svoja sredstva u evrima oročite na rok od12 meseci možemo Vam ponuditi:

1.Oročenje sa odličnom kamatnom stopom i iznosom depozita do 50.000 EUR

2.Oročenje sa odličnom kamatnom stopom i iznosom depozita većim od 50.000 EUR

PERIOD OROČENJA 12 meseci

VALUTA

IZNOS

KAMATNA STOPA

EUR

Do 50.000,00

NKS* 3,50%

EKS** 3,02%

Preko 50.000,00

NKS* 4,00%

EKS** 3,45%

Pogledajte reprezentativni primer za oročenja na 12 meseci sa iznosom depozita do 50.000 EUR

VALUTA EUR

Period oročenja

12 meseci

Iznos depozita

10,000.00

Fiksna godišnja NKS*

3,50%

Efektivna kamatna stopa EKS**

3,02%

Iznos bruto kamate nakon isteka roka oročenja

355.83

Porez

15%

Iznos neto kamate nakon isteka roka oročenja

302.46

Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku roka oročenja

10,302.46

Metod obračuna

proporcionalni

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS

bez troškova

Porez na prihod od kapitala

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana,Korisnik računaje obveznik plaćanja poreza naprihod odkamatepo stopi od 15%. Bankakao isplatilac prihoda u ime za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po štednom računu Korisnika.

Kriterijumi za indeksiranje:

nije predviđeno indeksiranje.

*U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.

**EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 06.09.2023.

U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a. Metod obračuna kamate – proporcionalni.

Pogledajte reprezentativni primer za oročenja na 12 meseci sa iznosom depozita većim od50.000 EUR

VALUTA EUR

Period oročenja

12 meseci

Iznos depozita

100,000.00

Fiksna godišnja NKS

4.00%

Efektivna kamatna stopa EKS

3.45%

Iznos bruto kamate nakon isteka roka oročenja

4,066.67

Porez

15%

Iznos neto kamate nakon isteka roka oročenja

3,456.67

Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku roka oročenja

103,456.67

Metod obračuna

proporcionalni

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS

bez troškova

Porez na prihod od kapitala

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana,Korisnik računaje obveznik plaćanja poreza naprihod odkamatepo stopi od 15%. Bankakao isplatilac prihoda u ime za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po štednom računu Korisnika.

Kriterijumi za indeksiranje:

nije predviđeno indeksiranje.

*U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.

**EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 06.09.2023.

U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a. Metod obračuna kamate – proporcionalni.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Top