Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Isplata ino penzija

Eurobanka isplaćuje devizne penzije iz sledećih zemalja:

 • Austrije
 • Belgije
 • Bugarske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Francuske
 • Holandije
 • Hrvatske
 • Makedonije
 • Nemačke
 • Slovenije
 • Švajcarske
 • Švedske, i drugih.

Isplata nemačkih penzija

Na bazi generalnog Ugovora sa Narodnom bankom (zaključen februara 2002.god.), Eurobanka je zvanična banka administrator za isplatu nemačkih penzija za područje Srbije. Za nemačke penzije na šalterima Eurobanke inostrani penzioner popunjava i potpisuje pripremljene dvojezične obrasce.

Isplata ostalih deviznih penzija

Inostrani penzioneri koji se opredele za Eurobanku kao isplatnu banku potrebno je da o svom opredeljenju obaveste inostrano osiguranje (penzionu kasu), i dostave broj svog individualnog deviznog računa otvorenog kod Eurobanke uz adekvatne instrukcije o prispeću novca iz inostranstva, što podrazumeva bankovnu vezu Eurobanke preko koje će na najbrži naćin novac biti usmeren na račun korisnika ino penzije.

Za otvaranje deviznih računa za isplatu inostranih penzija potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • dati na uvid ličnu kartu građanina kao dokument za utvrđivanje indentiteta lica na koga glasi devizni račun,
 • rešenje o ino - penziji.

Isplata inostranih penzija za korisnike deviznih računa se vrši u svim ekspoziturama Eurobanke i to isključivo u originalnoj valuti (EUR, CHF, SEK, USD ) ili dinarima, uz odgovarajuću proviziju po važećoj Tarifi naknada Eurobanke.

Odobravanje kredita deviznim penzionerima

Deviznim penzionerima, koji imaju redovan mesečni priliv, Eurobanka odobrava gotovinske - keš kredite u zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahteva.
Top