Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Gotovinski hipotekarni kredit

Gotovinski hipotekarni kredit u RSD za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski hipotekarni kredit u RSD
 • Valuta kredita: RSD
 • Učešće: bez učešća
 • Iznos kredita: do 5.000.000 RSD
 • Period otplate: do 71 meseca
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Naknada za održavanje kreditne partije: 0%


Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR
 • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Depozit: 30%
 • Iznos kredita: do 100.000 EUR
 • Period otplate: do 71 meseca

Povezana dokumenta

Top